Översättning

facebookbild2

Utbildning

Litterär översättning, Akademin Valand, 2015
Magisterexamen i facköversättning, Linneuniversitetet, 2013
Kandidatexamen i engelska, Mittuniversitetet, 2012
Kreativt skrivande 1 och 2, Luleå tekniska universitet, 2012–2014

Skönlitteratur

Lisa Jewell. Varje steg du tarPrintz Publishing, 2019
Lisa Jewell. Och sen var hon bortaPrintz Publishing, 2018
Lisa Jewell. Jag fann digPrintz Publishing, 2017
Lisa Jewell. Flickorna i parken. Printz Publishing, 2016
Al Brookes. Det som andra inte ser. Vide förlag, 2016

Facklitteratur

Joanna Macy och Chris Johnstone. Aktivt Hopp. Vide förlag, 2019
Manitonquat. Lek och lyssna – att möta barn med värme och respektVattumannen förlag, 2017

Artiklar

Norman Lebrecht. ”Gåtan Kleiber”. Opus Magasin nr. 46, 2013
Norman Lebrecht. ”Bayreuth debut”. Opus Magasin nr. 47, 2013
Norman Lebrecht. ”Mozartdefekten”. Opus Magasin nr. 48, 2013

Egna texter om översättning

Translating pragmatic markers. Magisteruppsats. Linnéuniversitetet, 2013
Going Your Own Way

Verktyg

Mac OS X/Windows 7
SDL Trados Studio 2011
Microsoft Office 2011
Adobe Creative Suite 6


8vshihhi45foymboe51q
Medlem i Översättarcentrum